Akta 304 - Konsultasi Awam Berhubung Cadangan Penggubalan Rang Undang

304 akta Akta Pelesenan

304 akta Akta Pelesenan

304 akta Kajian Penambahbaikan

304 akta Akta Pelesenan

304 akta Kanun Keseksaan

304 akta Undang

Kajian Penambahbaikan AKTA 304 Sebagai Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan COVID

304 akta Akta Pelesenan

Kajian Penambahbaikan AKTA 304 Sebagai Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan COVID

304 akta Undang

304 akta Konsultasi Awam

304 akta Kajian Penambahbaikan

Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984

Memadamkan apa-apa tulisan daripada benda yang bersetem dengan setem Kerajaan, atau menanggalkan daripada suratan suatu setem yang digunakan untuknya, dengan niat hendak menyebabkan kerugian kepada Kerajaan 262.

  • Seksaan kerana menjadi seorang daripada kumpulan perompak 401.

  • Kelakuan cuai berkenaan dengan api atau benda yang mudah terbakar 286.

Legislative requirements under Act 304

Dengan sengaja menyebabkan cedera atas bangkitan-marah 335.

  • For negligence to amount to an offence, the element of mens rea must be shown to exist.

  • Maklumat palsu, dengan niat menyebabkan penjawat awam menggunakan kuasanya yang sah di sisi undang-undang yang mendatangkan bencana kepada seseorang lain 183.
2022 mail.xpres.com.uy