Splkpm.moe.gov.my login - SPLKPM Login (Link Log Masuk di mail.xpres.com.uy)

Login splkpm.moe.gov.my SPLKPM Login

Login splkpm.moe.gov.my SULDP Login

Login splkpm.moe.gov.my SPLKPM Login

Login splkpm.moe.gov.my SPLKPM Login

CIKGU ZUL

Login splkpm.moe.gov.my SULDP Login

SPLKPM Login 2022 (KPM)

Login splkpm.moe.gov.my SPLKPM Login

Login splkpm.moe.gov.my SPLKPM Login

CIKGU ZUL

Login splkpm.moe.gov.my APDM Login

Login splkpm.moe.gov.my SPLKPM Login

Login splkpm.moe.gov.my SULDP Login

SPLKPM Login (Link Log Masuk di mail.xpres.com.uy)

Terdapat 2 modul dalam manual pengguna yang boleh anda jadikan panduan iaitu modul individu dan juga modul SULDP.

  • Antaranya anda boleh semak senarai kursus, senarai webinar, dan pelbagai applikasi yang disediakan dalam SPLKPM 2022 ini.

  • Perlu diingatkan, sistem ini tidak sama dengan eOperasi.

SPLKPM Login 2022 (KPM)

Tujuan penubuhan sistem ini adalah adalah untuk menilai amalan-amalan terbaik bagi pembudayaan ICT yang pada … Categories Tags Poster Kemerdekaan Malaysia Prihatin.

  • Selepas siap menjawab kursus online, anda boleh masukkan rekod dan hubungi admin SPL KPM sekolah masing-masing untuk mengesahkan kursus ini dan mencukupkan jam kredit.

  • Print pun kena buat juga.
2022 mail.xpres.com.uy